Teams

teams500Visie op teamcoaching

Elk team is anders en heeft een andere vraag. Dat betekent dat er vooraf geen blauwdruk is van de precieze stappen in het traject. Teamcoaching kenmerkt zich door te werken met wat zich in het hier en nu afspeelt binnen het team. Mijn expertise is dat ik kan bepalen waar de teamcoachinterventies op gericht moeten worden. Interventies zijn altijd gekoppeld aan de fase van teamontwikkeling en gericht op het wegnemen van belemmeringen, zodat het team z’n eigen intrinsieke drive vrij maakt voor ontwikkeling richting het gewenste (samenwerking)doel.

Intake

Voorafgaand aan een coachingstraject voer ik met de betrokken personen uit de organisatie een vrijblijvend gesprek. Hierin brengen we de coachvraag in kaart en bespreken we het gewenste resultaat, wederzijdse verwachtingen en mijn werkwijze. Na dit gesprek kan een wederzijds besluit volgen om een samenwerking aan te gaan. Daarbij maken we dan afspraken over het traject.

Aanpak

Een traject bestaat uit minimaal 4 bijeenkomsten van een dagdeel met een frequentie van 1x per 4-6 weken. Daarna bekijken we waar jullie staan en welke behoefte er nog is. Als dat nodig en gewenst is, maken we een plan voor een vervolg.

Eerste bijeenkomst:

Tijdens deze bijeenkomst bepalen we gezamenlijk met de teamleden de meetlat voor het traject: wanneer zijn jullie als team tevreden? Waar mag aan gewerkt worden, wat speelt er, wat gaat goed en wat is (nog lastig).

Vervolgbijeenkomsten:

Elke bijeenkomst start met het ophalen van de oogst sinds de vorige bijeenkomst. Daarna bepalen we ook weer samen waar verder aan gewerkt mag worden, welke volgende stap wenselijk is. Uiteraard faciliteer ik dit proces en houd ik de gezamenlijk gedefinieerde meetlat in het oog.

Na afloop van elke bijeenkomst bepalen we waar we staan en welke vervolgstap nodig is voor de volgende bijeenkomst. Dit kan resulteren in huiswerk.

Vaardigheden

Bij teamontwikkeling gaat het ook om verdere ontwikkeling van vaardigheden als luisteren naar elkaar, je uitspreken, zaken bespreken en afspreken en waar nodig elkaar aanspreken. Als teamcoach begeleid ik het team daarbij. Bestaat er daarna nog behoefte aan speciale vaardigheidstrainingen, dan bied ik de mogelijkheid om individueel of per team trainingen te volgen.

Neem contact op

Contact

De Tweede Steen
Ellen Havenaar
’t Zand 47
3544 NC Utrecht

telefoon1Telefoon 06-15144966

envelop iconE-mail info@detweedesteen.nl

KvK 30218163